Ngói Lợp Kahava – Diamond – KV6 – Xám Đậm

Ngói Lợp Kahava – Diamond – KV6 – Xám Đậm

Tên sản phẩm Ngói Lợp Kahava – Diamond – KV6
Nhà sản xuất Kahava
Kích thước 430×340 mm
Kích thước sau khi lợp 355×290 mm
Định lượng cho 1 m2 10 viên/m2
Trọng lượng trung bình 3.4 kg
Trọng lượng 1 m2 34 kg/m2