Phụ Kiện Ngói Fuji

 • Ngói Rìa Sóng Fuji

  Tên sản phẩm Ngói rìa sóng Fuji
  Nhà sản xuất Fuji
  Kích thước 3 viên/m dài
  Trọng Lượng/viên 3.5kg/viên
  Công nghệ sản xuất Nhật Bản
  Xuất xứ Việt Nam
  Liên hệ
 • Ngói Nóc Sóng Fuji

  Tên sản phẩm Ngói nóc sóng Fuji
  Nhà sản xuất Fuji
  Kích thước 33x21x10cm
  Công nghệ sản xuất Nhật Bản
  Nơi sản xuất Việt Nam
  Liên hệ
 • Ngói Lót Nóc Fuji

  Tên sản phẩm Ngói lót nóc Fuji
  Nhà sản xuất Fuji
  Công nghệ sản xuất  Nhật Bản
  Xuất xứ Việt Nam
  Liên hệ
 • Ngói đầu rìa sóng Fuji

  Tên sản phẩm Ngói đầu rìa sóng Fuji
  Nhà sản xuất Fuji
  Kích thước 43.5x21x11.2 cm
  Công nghệ sản xuất Nhật Bản
  Xuất xứ Việt Nam
  Liên hệ
 • Ngói cuối rìa sóng Fuji

  Tên sản phẩm Ngói cuối rìa sóng Fuji
  Nhà sản xuất Fuji
  Kích thước 33.5x21x11.2cm
  Công nghệ sản xuất Nhật Bản
  Xuất xứ Việt Nam
  Liên hệ
 • Ngói cuối nóc sóng Fuji

  Tên sản phẩm Ngói cuối nóc sóng Fuji
  Nhà sản xuất Fuji
  Kích thước 26x21x22.7cm
  Công nghệ sản xuất Nhật Bản
  Xuất xứ Việt Nam
  Liên hệ
 • Ngói cuối mái sóng Fuji

  Tên sản phẩm Ngói cuối mái sóng Fuji
  Nhà sản xuất Fuji
  Kích thước 21x21cm (đã bao gồm độ chờm 14cm)
  Trọng Lượng/viên 3.5kg/viên
  Công nghệ sản xuất Nhật Bản
  Xuất xứ Việt Nam
  Liên hệ