Ngói Phẳng

 • Ngói phẳng Fuji M11

  Tên sản phẩm Ngói phẳng Fuji M11
  Nhà sản xuất Fuji
  Kích thước 320×484 mm
  Số viên/m2 9.09 viên/m2
  Trọng lượng/viên 3.4kg
  Trọng lượng/1m2 30.6 kg
  Công nghệ sản xuất Nhật Bản
  Xuất xứ Việt Nam
  Liên hệ
 • Ngói phẳng Fuji M5

  Tên sản phẩm Ngói phẳng Fuji M5
  Nhà sản xuất Fuji
  Kích thước 320×484 mm
  Số viên/m2 9.09 viên/m2
  Trọng lượng/viên 3.4kg
  Trọng lượng/1m2 30.6 kg
  Công nghệ sản xuất Nhật Bản
  Xuất xứ Việt Nam
  Liên hệ
 • Ngói phẳng Fuji M4

  Tên sản phẩm Ngói phẳng Fuji M4
  Nhà sản xuất Fuji
  Kích thước 320x484cm
  Số viên/m2 9.09 viên/m2
  Công nghệ sản xuất  Nhật Bản
  Nơi sản xuất Việt Nam
  Liên hệ
 • Ngói phẳng Fuji M3

  Tên sản phẩm Ngói phẳng Fuji M3
  Nhà sản xuất Fuji
  Kích thước 320×484 mm
  Số viên/m2 9.09 viên/m2
  Trọng lượng/viên 3.4kg
  Trọng lượng/1m2 30.6 kg
  Công nghệ sản xuất Nhật Bản
  Xuất xứ Việt Nam
  Liên hệ
 • Ngói phẳng Fuji M26

  Tên sản phẩm Ngói phẳng Fuji M26
  Nhà sản xuất Fuji
  Kích thước 320×484 mm
  Số viên/m2 9.09 viên/m2
  Trọng lượng/viên 3.4kg
  Trọng lượng/1m2 30.6 kg
  Công nghệ sản xuất Nhật Bản
  Xuất xứ Việt Nam
  Liên hệ
 • Ngói phẳng Fuji M10

  Tên sản phẩm Ngói phẳng Fuji M10
  Nhà sản xuất Fuji
  Kích thước 320×484 mm
  Số viên/m2 9.09 viên/m2
  Trọng lượng/viên 3.4kg
  Trọng lượng/1m2 30.6 kg
  Công nghệ sản xuất Nhật Bản
  Xuất xứ Việt Nam
  Liên hệ
 • Ngói phẳng Fuji M1

  Tên sản phẩm Ngói phẳng Fuji M1
  Nhà sản xuất Fuji
  Kích thước 320×484 mm
  Số viên/m2 9.09 viên/m2
  Trọng lượng/viên 3.4kg
  Trọng lượng/1m2 30.6 kg
  Công nghệ sản xuất Nhật Bản
  Xuất xứ Việt Nam
  Liên hệ
 • Ngói phẳng 2 màu Fuji M9

  Tên sản phẩm Ngói phẳng 2 màu Fuji M9
  Nhà sản xuất Fuji
  Kích thước 320×484 mm
  Số viên/m2 9.09 viên/m2
  Trọng lượng/viên 3.4kg
  Trọng lượng/1m2 30.6 kg
  Công nghệ sản xuất Nhật Bản
  Xuất xứ Việt Nam
  Liên hệ
 • Ngói phẳng 2 màu Fuji M8

  Tên sản phẩm Ngói phẳng 2 màu Fuji M8
  Nhà sản xuất Fuji
  Kích thước 320×484 mm
  Số viên/m2 9.09 viên/m2
  Trọng lượng/viên 3.4kg
  Trọng lượng/1m2 30.6 kg
  Công nghệ sản xuất Nhật Bản
  Xuất xứ Việt Nam
  Liên hệ