Gạch trang trí

 • GẠch BÁnh Ú Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Gạch Bánh Ú Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 200 x 200 x 60 mm
  Trọng lượng 2.6kg
  Số lượng viên/m2 25viên/m2
  Liên hệ
 • Gạch Đồng Tiền Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Gạch Đồng Tiền Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 200 x 200 x 60 mm
  Trọng lượng 2.15kg
  Số lượng viên/m2 25viên/m2
  Liên hệ
 • Gạch Hoa Mai Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Gạch Hoa Mai Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 200 x 200 x 60 mm
  Trọng lượng 2.2kg
  Số lượng viên/m2 25viên/m2
  Liên hệ
 • Gạch Hạ UYDI Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Gạch Hạ UYDI Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 200 x 200 x 60 mm
  Trọng lượng 2.15kg
  Số lượng viên/m2 25viên/m2
  Liên hệ
 • Gạch Hoa Phượng Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Gạch Hoa Phượng Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 200 x 200 x 60 mm
  Trọng lượng 2.3kg
  Số lượng viên/m2 25viên/m2
  Liên hệ
 • Gạch Tứ Diệp Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Gạch Tứ Diệp Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 200 x 200 x 60 mm
  Trọng lượng 2.2kg
  Số lượng viên/m2 25viên/m2
  Liên hệ