Các sản phẩm khác

 • Sơn Ngói Đất Nung Đồng Nai

  Tên sản phẩm Sơn Ngói Đất Nung Đồng Nai
  Mã sản phẩm B1
  Trọng lượng 1kg/thùng
  Định mức 10-12m2/thùng
  Thương hiệu TUILDONAI
  Liên hệ
 • Ngói mũi hài 65 tráng engobe xanh 1 mặt Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Ngói mũi hài 65 tráng engobe xanh Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 265 x 160 x 12.5 mm
  Trọng lượng 1.1kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 25->35 độ
  Phần phủ (chồng mí) 80mm
  Khoảng cách mè 80mm
  Số lượng viên/m2 55-65viên/m2
  Liên hệ