Gạch ngói Mỹ Xuân

 • Gạch Chữ U Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Gạch Chữ U Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 200 x 200 x 75 mm
  Trọng lượng 2.5kg
  Số lượng viên/m2 25viên/m2
  Liên hệ
 • Gạch Bánh Ú Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Gạch Bánh Ú Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 200 x 200 x 50 mm
  Trọng lượng 2.5kg
  Số lượng viên/m2 25viên/m2
  Liên hệ
 • Gạch Bông Gió Hạ UYDI

  Tên sản Phẩm Gạch Bông Gió Hạ UYDI Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 200 x 200 x 60 mm
  Trọng lượng 2.4kg
  Số lượng viên/m2 25viên/m2
  Liên hệ
 • Gạch Bông Gió Tứ Diệp

  Tên sản Phẩm Gạch Bông Gió Tứ Diệp Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 200 x 200 x 60 mm
  Trọng lượng 2.4kg
  Số lượng viên/m2 25viên/m2
  Liên hệ
 • GẠCH BÔNG GIÓ HOA PHƯỢNG

  Tên sản Phẩm Gạch Bông Gió Hoa Phượng Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 200 x 200 x 60 mm
  Trọng lượng 2.4kg
  Số lượng viên/m2 25viên/m2
  Liên hệ
 • Gạch Bông Gió Đồng Tiền Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Gạch Đồng Tiền Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 200 x 200 x 50 mm
  Trọng lượng 2.4kg
  Số lượng viên/m2 25viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói Màu Xanh Lá Sóng Lớn

  Tên sản Phẩm Ngói Màu Xanh Lá Sóng Lớn Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 420 x 330 x 24 mm
  Trọng lượng 4.2kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 35->45 độ
  Phần phủ (chồng mí) 80mm
  Khoảng cách mè 320-340mm
  Số lượng viên/m2 50viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói màu Lông Chuột Sóng Lớn

  Tên sản Phẩm Ngói màu Lông Chuột Sóng Lớn Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 420 x 330 x 24 mm
  Trọng lượng 4.2kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 35->45 độ
  Phần phủ (chồng mí) 80mm
  Khoảng cách mè 320-340mm
  Số lượng viên/m2 50viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói Màu Socola Sóng Lớn

  Tên sản Phẩm Ngói Màu Socola Sóng Lớn Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 420 x 330 x 24 mm
  Trọng lượng 4.2kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 35->45 độ
  Phần phủ (chồng mí) 80mm
  Khoảng cách mè 320-340mm
  Số lượng viên/m2 50viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói Màu Đỏ Tươi Sóng Lớn

  Tên sản Phẩm Ngói Màu Đỏ Tươi Sóng Lớn Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 420 x 330 x 24 mm
  Trọng lượng 4.2kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 35->45 độ
  Phần phủ (chồng mí) 80mm
  Khoảng cách mè 320-340mm
  Số lượng viên/m2 50viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói Màu Đỏ Sậm Sóng Lớn

  Tên sản Phẩm Ngói Màu Đỏ Sậm Sóng Lớn Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 420 x 330 x 24 mm
  Trọng lượng 4.2kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 35->45 độ
  Phần phủ (chồng mí) 80mm
  Khoảng cách mè 320-340mm
  Số lượng viên/m2 50viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói Màu Đỏ – Đen Sóng Lớn

  Tên sản Phẩm Ngói Màu Đỏ – Đen Sóng Lớn Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 420 x 330 x 24 mm
  Trọng lượng 4.2kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 35->45 độ
  Phần phủ (chồng mí) 80mm
  Khoảng cách mè 320-340mm
  Số lượng viên/m2 50viên/m2
  Liên hệ