ngói tráng Engobe

 • Ngói vẩy cá tráng engobe vuông Đồng nai

  Tên sản Phẩm Ngói vẩy cá tráng engobe vuông Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 265 x 160 x 12.5 mm
  Trọng lượng 1.1kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 25->35 độ
  Phần phủ (chồng mí) 80mm
  Khoảng cách mè 80mm
  Liên hệ
 • Ngói vẩy cá tráng engobe nâu 1 mặt Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Ngói vẩy cá tráng engobe nâu Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 265 x 160 x 12.5 mm
  Trọng lượng 1.1kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 25->35 độ
  Phần phủ (chồng mí) 80mm
  Khoảng cách mè 80mm
  Số lượng viên/m2 55-65viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói vẩy cá tráng engobe đen 1 mặt Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Ngói vẩy cá tráng engobe đen Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 265 x 160 x 12.5 mm
  Trọng lượng 1.1kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 25->35 độ
  Phần phủ (chồng mí) 80mm
  Khoảng cách mè 80mm
  Số lượng viên/m2 55-65viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói vẩy cá tráng engobe đỏ 1 mặt Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Ngói vẩy cá tráng engobe đỏ Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 265 x 160 x 12.5 mm
  Trọng lượng 1.1kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 25->35 độ
  Phần phủ (chồng mí) 80mm
  Khoảng cách mè 80mm
  Số lượng viên/m2 55-65viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói mũi hài 65 tráng engobe xanh 1 mặt Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Ngói mũi hài 65 tráng engobe xanh Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 265 x 160 x 12.5 mm
  Trọng lượng 1.1kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 25->35 độ
  Phần phủ (chồng mí) 80mm
  Khoảng cách mè 80mm
  Số lượng viên/m2 55-65viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói mũi hài 65 tráng engobe đen 1 mặt Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Ngói mũi hài 65 tráng engobe đen Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 265 x 160 x 12.5 mm
  Trọng lượng 1.1kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 25->35 độ
  Phần phủ (chồng mí) 80mm
  Khoảng cách mè 80mm
  Số lượng viên/m2 55-65viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói mũi hài 65 tráng engobe đỏ 1 mặt Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Ngói mũi hài 65 tráng engobe đỏ Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 265 x 160 x 12.5 mm
  Trọng lượng 1.1kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 25->35 độ
  Phần phủ (chồng mí) 80mm
  Khoảng cách mè 80mm
  Số lượng viên/m2 55-65viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói mũi hài 120 tráng engobe đỏ Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Ngói mũi hài 120 tráng engobe đỏ Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 140 x 140 x 10 mm
  Trọng lượng 0.35kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 25->35 độ
  Phần phủ (chồng mí) 70mm
  Khoảng cách mè 70mm
  Số lượng viên/m2 100-120viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói 22 tráng engobe đỏ Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Ngói 22 tráng engobe đỏ Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 335 x 210 x 11 mm
  Trọng lượng 2.1kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 25->35 độ
  Phần phủ (chồng mí) 50mm
  Khoảng cách mè 272mm
  Số lượng viên/m2 22viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói 10 tráng engobe Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Ngói 10 tráng engobe Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 435 x 324 x 12.5 mm
  Trọng lượng 4kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 25->35 độ
  Phần phủ (chồng mí) 44mm
  Khoảng cách mè 330mm
  Số lượng viên/m2 10viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói 10 tráng engobe đỏ 1 mặt Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Ngói 10 tráng engobe đỏ 1 mặt Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 435 x 324 x 12.5 mm
  Trọng lượng 4kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 25->35 độ
  Phần phủ (chồng mí) 44mm
  Khoảng cách mè 330mm
  Số lượng viên/m2 10viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói 10 tráng engobe đen 1 mặt Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Ngói 10 tráng engobe đen Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 435 x 324 x 12.5 mm
  Trọng lượng 4kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 25->35 độ
  Phần phủ (chồng mí) 44mm
  Khoảng cách mè 330mm
  Liên hệ