Ngói đất sét nung trang trí

 • Ngói Chữ Thọ Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Ngói Chữ Thọ Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 200 x 150 x 12 mm
  Trọng lượng 0.5kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 35->45 độ
  Phần phủ (chồng mí) 75mm
  Khoảng cách mè 80-90mm
  Số lượng viên/m2 35viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói Vảy Cá Vuông Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Ngói vảy cá vuông Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 245 x 160 x 12 mm
  Trọng lượng 1.0kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 35->45 độ
  Phần phủ (chồng mí) 80mm
  Khoảng cách mè 80-90mm
  Số lượng viên/m2 60viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói Cánh Phượng Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Ngói cánh phượng Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 222 x 145 x 12 mm
  Trọng lượng 1.0kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 35->45 độ
  Phần phủ (chồng mí) 72mm
  Khoảng cách mè 80-90mm
  Số lượng viên/m2 60viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói Con Sò Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Ngói con sò Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 250 x 160 x 12 mm
  Trọng lượng 1.0kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 35->45 độ
  Phần phủ (chồng mí) 80mm
  Khoảng cách mè 80-90mm
  Số lượng viên/m2 60viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói Viền (bộ) Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Ngói Viền (bộ) Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước viền lớn
  280 x 180 x 14 mm
  Kích thước viền nhỏ
  230 x 100 x 10 mm
  Trọng lượng
  2.55kg/bộ
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 35->45 độ
  Số lượng bộ/m dài
  5 bộ/m dài
  Liên hệ
 • Ngói Tiểu Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Ngói Tiểu Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước
  180 x 100 x 12
  Trọng lượng 0.5kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 35->45 độ
  Số lượng viên/m2
  32v/m2
  Liên hệ
 • Ngói Âm Dương Mỹ Xuân

   

  Tên sản Phẩm Ngói Âm Dương Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 200 x 215 x 12 mm
  Trọng lượng 1kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 35->45 độ
  Phần phủ (chồng mí) 50mm
  Khoảng cách mè 120/200mm
  Số lượng viên/m2 32-45viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói Nóc Tiểu Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Ngói nóc tiểu Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 200 x 110 x 12 mm
  Trọng lượng 0.5kg
  Số lượng viên/m dài
  7viên/m dài
  Liên hệ
 • Ngói Mắt Rồng Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Ngói mắt rồng Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 195 x 100 x 12 mm
  Trọng lượng 0.5kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 35->45 độ
  Phần phủ (chồng mí) 50mm
  Khoảng cách mè 60-70mm
  Số lượng viên/m2 140viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói Vẩy Cá Lớn Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Ngói vẩy cá lớn Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 270 x 160 x 12 mm
  Trọng lượng 1.0kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 35->45 độ
  Phần phủ (chồng mí) 80mm
  Khoảng cách mè 80-90mm
  Số lượng viên/m2 60viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói Vẩy Cá Nhỏ Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Ngói vẩy cá nhỏ Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 155 x 155 x 12 mm
  Trọng lượng 0.5kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 35->45 độ
  Phần phủ (chồng mí) 78mm
  Khoảng cách mè 60-70mm
  Số lượng viên/m2 90viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói Nóc Lớn Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Ngói nóc lớn Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 380 x 190 x 15 mm
  Trọng lượng 2.8kg
  Số lượng viên/m dài
  3viên/m dài
  Liên hệ