• Ngói 10 Đồng Nai Phan Thanh Giản

  Tên sản phẩm Ngói 10 Đồng Nai Phan Thanh Giản
  Nhà sản xuất Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai – Tuildonai
  Kích thước 435x324x12,5 (mm)
  Bước lợp 310-330 (mm)
  Định mức 10-11 viên/m2
  Khối lượng 4,1 kg/viên
  Liên hệ
 • Ngói Tiểu Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Ngói Tiểu Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước
  189 X 90/63 x 8
  Trọng lượng 0.4kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 35->45 độ
  Số lượng viên/m
  36v/m2
  Liên hệ
 • Ngói Chữ Thọ Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Ngói Chữ Thọ Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 190 x 150 x 12 mm
  Trọng lượng 0.8kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 25->35 độ
  Phần phủ (chồng mí) 75mm
  Khoảng cách mè 110mm
  Số lượng viên/m2 35viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói vẩy cá vuông Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Ngói vẩy cá Vuông Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 265 x 160 x 12.5 mm
  Trọng lượng 1.1kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 25->35 độ
  Phần phủ (chồng mí) 80mm
  Khoảng cách mè 80mm
  Số lượng viên/m2 55-65viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói viền âm dương Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Ngói Viền Âm Dương Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Trọng lượng 1.95kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 25->35 độ
  Số lượng bộ/m dài
  5 bộ/m dài
  Liên hệ
 • Ngói âm dương Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Ngói Âm Dương Đồng Nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 200 x 220 x 11 mm
  Trọng lượng 1kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 25->35 độ
  Phần phủ (chồng mí) 50mm
  Khoảng cách mè 120mm
  Số lượng viên/m2 32-45viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói mũi hài 120 Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Ngói mũi hài 120 Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 140 x 140 x 10 mm
  Trọng lượng 0.35kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 25->35 độ
  Phần phủ (chồng mí) 70mm
  Khoảng cách mè 70mm
  Số lượng viên/m2 100-120viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói mũi hài 50 Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Ngói mũi hài 50 Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 270 x 200 x 16 mm
  Trọng lượng 1.6kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 25->35 độ
  Phần phủ (chồng mí) 100mm
  Khoảng cách mè 100mm
  Số lượng viên/m2 40-50viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói mũi hài 65 Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Ngói mũi hài 65 Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 265 x 160 x 12.5 mm
  Trọng lượng 1.1kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 25->35 độ
  Phần phủ (chồng mí) 80mm
  Khoảng cách mè 80mm
  Số lượng viên/m2 55-65viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói vẩy cá Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Ngói vẩy cá Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 265 x 160 x 12.5 mm
  Trọng lượng 1.1kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 25->35 độ
  Phần phủ (chồng mí) 80mm
  Khoảng cách mè 80mm
  Số lượng viên/m2 55-65viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói 20 Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Ngói 20 Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 360 x 230 x 12 mm
  Trọng lượng 2.5kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 25->35 độ
  Phần phủ (chồng mí) 45mm
  Khoảng cách mè 280mm
  Số lượng viên/m2 20viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói 22 Đồng Nai 119 Phan Thanh Giản (Tuildonai)

  TÊN SẢN PHẨM

  NGÓI 22 ĐỒNG NAI

  Mã sản phẩm

  N01

  Tên gọi khác

  Ngói 22 Phan Thanh Giản, Ngói Tây, Ngói hoả tiễn, Ngói mũi tên

  Nhà sản xuất

  Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai (Tuildonai)

  Kích thước

  335x214x11 (mm)

  Khối lượng

  2 kg/viên

  Đóng gói

  2 kg/viên

  Định mức

  122 viên/m2

  Bước lợp

  268 mm

  Liên hệ