Gạch Bông gió, Chống Nóng

 • Gạch Chữ U Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Gạch Chữ U Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 200 x 200 x 75 mm
  Trọng lượng 2.5kg
  Số lượng viên/m2 25viên/m2
  Liên hệ
 • Gạch Bánh Ú Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Gạch Bánh Ú Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 200 x 200 x 50 mm
  Trọng lượng 2.5kg
  Số lượng viên/m2 25viên/m2
  Liên hệ
 • Gạch Bông Gió Hạ UYDI

  Tên sản Phẩm Gạch Bông Gió Hạ UYDI Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 200 x 200 x 60 mm
  Trọng lượng 2.4kg
  Số lượng viên/m2 25viên/m2
  Liên hệ
 • Gạch Bông Gió Tứ Diệp

  Tên sản Phẩm Gạch Bông Gió Tứ Diệp Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 200 x 200 x 60 mm
  Trọng lượng 2.4kg
  Số lượng viên/m2 25viên/m2
  Liên hệ
 • GẠCH BÔNG GIÓ HOA PHƯỢNG

  Tên sản Phẩm Gạch Bông Gió Hoa Phượng Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 200 x 200 x 60 mm
  Trọng lượng 2.4kg
  Số lượng viên/m2 25viên/m2
  Liên hệ
 • Gạch Bông Gió Đồng Tiền Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Gạch Đồng Tiền Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 200 x 200 x 50 mm
  Trọng lượng 2.4kg
  Số lượng viên/m2 25viên/m2
  Liên hệ