• Gạch Hourdis Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Gạch Hourdis Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 400 x 250 x 150 mm
  Trọng lượng 8.5kg
  Số lượng viên/m2 10viên/m2
  Liên hệ
 • Gạch Đinh 19 Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Gạch Đinh 19 Đồng Nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 180 x 90 x 45 mm
  Trọng lượng 1.35kg
  Số lượng viên/m2 100viên/m2
  Liên hệ
 • Gạch Đinh 18 Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Gạch Đinh 18 Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 180 x 80 x 40 mm
  Trọng lượng 1.05kg
  Số lượng viên/m2 120viên/m2
  Liên hệ
 • Gạch ống 4 lỗ 8×18 Đồng Nai Phan Thanh Giản

  Tên sản phẩm Gạch ống 4 lỗ 8×18 Đồng Nai Phan Thanh Giản
  Nhà sản xuất Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai – TUILDONAI
  Kích thước 80x80x180 (mm)
  Khối lượng 1.2 kg/viên
  Định mức 60 viên/m2
  Liên hệ
 • Gạch 4 Lỗ 19 Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Gạch 4 Lỗ 19 Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 190 x 90 x 90 mm
  Trọng lượng 1.35kg
  Số lượng viên/m2 50viên/m2
  Liên hệ