Ngói sóng

 • Ngói sóng Fuji M5

  Tên sản phẩm Ngói sóng Fuji M5
  Nhà sản xuất Fuji
  Kích thước 424×335 mm
  Số viên/m2 9.09 viên/m2
  Trọng lượng/viên 3.2kg
  Trọng lượng/1m2 29 kg
  Công nghệ sản xuất Nhật Bản
  Xuất xứ Việt Nam
  Liên hệ
 • Ngói sóng Fuji M4

  Tên sản phẩm Ngói sóng Fuji M4
  Nhà sản xuất Fuji
  Kích thước 424×335 mm
  Số viên/m2 9.09 viên/m2
  Trọng lượng/viên 3.2kg
  Trọng lượng/1m2 29 kg
  Công nghệ sản xuất Nhật Bản
  Xuất xứ Việt Nam
  Liên hệ
 • Ngói sóng Fuji M3

  Tên sản phẩm Ngói sóng Fuji M3
  Nhà sản xuất Fuji
  Kích thước 424×335 mm
  Số viên/m2 9.09 viên/m2
  Trọng lượng/viên 3.2kg
  Trọng lượng/1m2 29 kg
  Công nghệ sản xuất Nhật Bản
  Xuất xứ Việt Nam
  Liên hệ
 • Ngói sóng Fuji M11

  Tên sản phẩm Ngói sóng Fuji M11
  Nhà sản xuất Fuji
  Kích thước 424×335 mm
  Số viên/m2 9.09 viên/m2
  Trọng lượng/viên 3.2kg
  Trọng lượng/1m2 29 kg
  Công nghệ sản xuất Nhật Bản
  Xuất xứ Việt Nam
  Liên hệ
 • Ngói sóng Fuji M10

  Tên sản phẩm Ngói sóng Fuji M10
  Nhà sản xuất Fuji
  Kích thước 424×335 mm
  Số viên/m2 9.09 viên/m2
  Trọng lượng/viên 3.2kg
  Trọng lượng/1m2 29 kg
  Công nghệ sản xuất Nhật Bản
  Xuất xứ Việt Nam
  Liên hệ
 • Ngói sóng Fuji M1

  Tên sản phẩm Ngói sóng Fuji M1
  Nhà sản xuất Fuji
  Kích thước 424×335 mm
  Số viên/m2 9.09 viên/m2
  Trọng lượng/viên 3.2kg
  Trọng lượng/1m2 29 kg
  Công nghệ sản xuất Nhật Bản
  Xuất xứ Việt Nam
  Liên hệ
 • Ngói sóng 2 màu Fuji M9

  Tên sản phẩm Ngói sóng 2 màu Fuji M9
  Nhà sản xuất Fuji
  Kích thước 424×335 mm
  Số viên/m2 9.09 viên/m2
  Trọng lượng/viên 3.2kg
  Trọng lượng/1m2 29 kg
  Công nghệ sản xuất Nhật Bản
  Xuất xứ Việt Nam
  Liên hệ
 • Ngói sóng 2 màu Fuji M8

  Tên sản phẩm Ngói sóng 2 màu Fuji M8
  Nhà sản xuất Fuji
  Kích thước 424×335 mm
  Số viên/m2 9.09 viên/m2
  Trọng lượng/viên 3.2kg
  Trọng lượng/1m2 29 kg
  Công nghệ sản xuất Nhật Bản
  Xuất xứ Việt Nam
  Liên hệ