Ngói phụ kiện

 • Ngói nóc tiểu

  Tên sản Phẩm Ngói nóc Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 200 x 117/99 x 11 mm
  Trọng lượng 0.6kg
  Số lượng viên/m dài
  5viên/m dài
  Liên hệ
 • Ngói nóc cuối

  Tên sản Phẩm Ngói nóc cuối Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 386 x 193 x 15 mm
  Trọng lượng 2.5kg
  Số lượng viên/m dài
  3viên/m dài
  Liên hệ
 • Ngói nóc 2 đầu

  Tên sản Phẩm Ngói 2 đầu Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 386 x 193 x 15 mm
  Trọng lượng 2.5kg
  Số lượng viên/m dài
  3viên/m dài
  Liên hệ
 • Ngói chạc 4 Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Ngói chạc 4 Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 434 x 434 x 15 mm
  Trọng lượng 5.4kg
  Liên hệ
 • Ngói chạc 3 Đồng Nai

  Tên sản Phẩm Ngói chạc 3 Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 308 x 381 x 15 mm
  Trọng lượng 3.8kg
  Liên hệ
 • Ngói nóc

  Tên sản Phẩm Ngói nóc Đồng nai
  Hãng Sản Xuất TUILDONAI
  Kích thước 386 x 236/193 x 15 mm
  Trọng lượng 2.5kg
  Số lượng viên/m dài
  3viên/m dài
  Liên hệ