Ngói tráng men

 • Ngói Nóc Tiểu Tráng Men Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Ngói nóc tiểu tráng men Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 200 x 110 x 12 mm
  Trọng lượng 0.5kg
  Số lượng viên/m dài
  7viên/m dài
  Liên hệ
 • Ngói Viền (bộ) Tráng Men Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Ngói Viền (bộ) Tráng Men Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước viền lớn
  280 x 180 x 14 mm
  Kích thước viền nhỏ
  230 x 100 x 10 mm
  Trọng lượng
  2.55kg/bộ
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 35->45 độ
  Số lượng bộ/m dài
  5 bộ/m dài
  Liên hệ
 • Ngói Tiểu Tráng Men Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Ngói Tiểu Tráng Men Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước
  180 x 100 x 12
  Trọng lượng 0.5kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 35->45 độ
  Số lượng viên/m2
  32v/m2
  Liên hệ
 • Ngói Âm Dương Tráng Men Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Ngói Âm Dương Tráng Men Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 200 x 215 x 12 mm
  Trọng lượng 1kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 35->45 độ
  Phần phủ (chồng mí) 50mm
  Khoảng cách mè 120/200mm
  Số lượng viên/m2 32-45viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói Mắt Rồng Tráng Men Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Ngói mắt rồng tráng men Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 195 x 100 x 12 mm
  Trọng lượng 0.5kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 35->45 độ
  Phần phủ (chồng mí) 50mm
  Khoảng cách mè 60-70mm
  Số lượng viên/m2 140viên/m2

   

  Liên hệ
 • Ngói Vảy Cá Lớn Tráng Men Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Ngói vẩy cá lớn tráng men Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 270 x 160 x 12 mm
  Trọng lượng 1.0kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 35->45 độ
  Phần phủ (chồng mí) 80mm
  Khoảng cách mè 80-90mm
  Số lượng viên/m2 60viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói Vảy Cá nhỏ Tráng Men Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Ngói vẩy cá nhỏ tráng men Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 155 x 155 x 12 mm
  Trọng lượng 0.5kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 35->45 độ
  Phần phủ (chồng mí) 78mm
  Khoảng cách mè 60-70mm
  Số lượng viên/m2 90viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói Con Sò Tráng Men Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Ngói con sò tráng men Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 250 x 160 x 12 mm
  Trọng lượng 1.0kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 35->45 độ
  Phần phủ (chồng mí) 80mm
  Khoảng cách mè 80-90mm
  Số lượng viên/m2 60viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói Mũi Hài Lớn Tráng Men Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Ngói mũi hài lớn tráng men Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 275 x 197 x 14 mm
  Trọng lượng 1.3kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 35->45 độ
  Phần phủ (chồng mí) 98mm
  Khoảng cách mè 100mm
  Số lượng viên/m2 50viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói Mũi Hài Nhỏ Tráng Men Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Ngói mũi hài nhỏ tráng men Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 155 x 155 x 12 mm
  Trọng lượng 0.5kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 35->45 độ
  Phần phủ (chồng mí) 77mm
  Khoảng cách mè 60-70mm
  Số lượng viên/m2 90viên/m2
  Liên hệ
 • Ngói Nóc Lớn Tráng Men Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Ngói nóc lớn tráng men Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 380 x 190 x 15 mm
  Trọng lượng 2.8kg
  Số lượng viên/m dài
  3viên/m dài
  Liên hệ
 • Ngói 22 Tráng Men Mỹ Xuân

  Tên sản Phẩm Ngói 22 Tráng Men Mỹ Xuân
  Hãng Sản Xuất MYXUAN-VT
  Kích thước 350 x 212 x 12 mm
  Trọng lượng 2.1kg
  Độ dốc tối thiểu 17 độ
  Độ dốc tối đa 45 độ
  Độ dốc tối ưu 35->45 độ
  Phần phủ (chồng mí) 50mm
  Khoảng cách mè 220mm
  Số lượng viên/m2 22viên/m2
  Liên hệ