Gạch Xây 17 Lỗ Không Trát – Gốm Mỹ

Gạch Xây 17 Lỗ Không Trát – Gốm Mỹ

Tên sản phẩm Gạch Xây 17 Lỗ Không Trát – Gốm Mỹ
Mã sản phẩm
Kích thước 200 x 100 x 80 (mm)
Trọng lượng 2.75 (kg)
Số lượng 550 viên/m3
Thương hiệu Gốm Mỹ